Auto jarov: Nákladové nádraží Žižkov: byty pro 15 tisíc lidí, nebo kulturní památka?

Opozin zastupitel naopak jej vyuitvid jako reln. "Jak potvrzuj nzory odbornk, napklad historika architektury Zdeka Lukee, cel arel bude mon pemnit na multifunkn komplex, kde by mohly bt nekomern prostory, jako jsouvstavn sn, ateliry i kluby. Stejn tak by tam mohly bt byty, kancele nebo i obchody, stoj v dopise zaslanm ministrovi kultury, pod kterm jsou podepsni zastupitel ze Strany zelench, SSD i KSM.